Zaproszenie 

Zapraszamy do udziału w programach polityki zdrowotnej realizowanych przez

 

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza

we współpracy z

Departamentem Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

wraz

samorządami województwa kujawsko-pomorskiego,

które przystąpiły do Programu

 

belka dofinansowano urząd podpis z boku