Program 

program.wsoz.pl

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom

w

Województwie Kujawsko-Pomorskim 2018

fota pneumokoki dorosli t

 

Koordynator programu:

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

- dr n. med. Krzysztof Gierlotka -

 

Adresaci programu:

Osób powyżej 65. roku życia, nieszczepione przeciwko pneumokokom, u których rozpoznano przewlekły nieżyt oskrzeli lub astmę oskrzelową oraz są zameldowane w samorządach biorących udział w programie.

Cele programu:

Zmniejszenie zapadalności i umieralności na inwazyjne choroby pneumokokowe wśród osób po 65 r.ż. , w szczególności u osób chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli i astmę oskrzelową.

Zmniejszenie chorobowości populacji ogólnej dzięki podniesieniu odporności populacyjnej.

Czas trwania programu:

Od 7 maja 2018 r. do 16 listopada 2018 r.

belka dofinansowano logo poziom Urzad podpis pod spodem K