Program 

test

 

Koordynator programu:

dr n. med. Krzysztof Gierlotka, specjalista chorób zakaźnych

 

Adresaci programu:

Osoby powyżej 65. roku życia, nieszczepione przeciwko pneumokokom, u których rozpoznano przewlekły nieżyt oskrzeli lub astmę oskrzelową oraz są zameldowane w samorządach biorących udział w programie.

Cele programu:

Zmniejszenie zapadalności i umieralności na inwazyjne choroby pneumokokowe wśród osób po 65 r.ż. , w szczególności u osób chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli i astmę oskrzelową.

Zmniejszenie chorobowości populacji ogólnej dzięki podniesieniu odporności populacyjnej.

Czas trwania programu:

Od 04.05.2020r. do 31.12.2020r.

 

belka dofinansowano urząd podpis z boku