Program 

Program

Program wykrywania zakażeń wzw B i C

w

Województwie Kujawsko-Pomorskim w 2019r.

 

Koordynator programu:

dr n. med. Krzysztof Gierlotka, specjalista chorób zakaźnych

 

Adresaci programu:

Osoby niezbadane w kierunku zakażenia HBV i HCV zameldowane w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego biorących udział w Programie.

Cele programu:

Zwiększenie wykrywalności zakażeń wirusem HBV i HCV.
Zmniejszenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem HBV i HCV.

Czas trwania programu:

Od 25.04.2019r. do 31.12.2019r.

belka dofinansowano urząd podpis z boku