Program 

program.wsoz.pl

Program

Program wykrywania zakażeń wzw B i C

w

Województwie Kujawsko-Pomorskim 2019

 

Koordynator programu:

- dr n. med. Krzysztof Gierlotka -

- specjalista chorób zakaźnych -

 

Adresaci programu:

Osoby niezbadane w kierunku zakażenia HBV i HCV zameldowane w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego biorących udział w Programie.

Cele programu:

Zwiększenie wykrywalności zakażeń wirusem HBV i HCV.
Zmniejszenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem HBV i HCV.

Czas trwania programu:

Od 25 kwietnia 2019r do

belka dofinansowano urząd podpis z boku