Program 

program.wsoz.pl

Program

Program wykrywania zakażeń wzw B i C

w

Województwie Kujawsko-Pomorskim 2018

 

fota WZW t

 

Koordynator programu:

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza

ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

- dr n. med. Krzysztof Gierlotka -

 

Adresaci programu:

Osoby niezbadane w kierunku zakażenia HBV i HCV zameldowane w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego biorących udział w Programie.

Cele programu:

Zwiększenie wykrywalności zakażeń wirusem HBV i HCV.
Zmniejszenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem HBV i HCV.

Czas trwania programu:

Od 7 maja 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.

belka dofinansowano urząd podpis z boku