O programie 

wzw@wsoz.pl

Program

Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim 2017Program realizowany przez

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

we współpracy z

Departamentem Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w Toruniu i samorządami terytorialnymi, które przystąpiły do programu.

 

 

Cele programu:

1. Zwiększenie wykrywalności zakażeń wirusem HBV i HCV

2. Zmniejszenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem HBV i HCV

3. Edukacja na temat możliwych dróg zakażeń wirusem HBV i HCV

 

Adresaci programu, kryteria kwalifikujące:

1. osoby zameldowane w województwie kujawsko-pomorskim na terenie samorządu, który przystąpił do programy,

2. osoby niezakażone wirusem HBV i HCV

 

Czas trwania programu:

15.05.2017r - 14.12.2017r


plakat wzw