O programie 

wzw@wsoz.pl

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych

w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom

w

Województwie Kujawsko-Pomorskim

2017

 

Program realizowany przez

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

we współpracy z

Departamentem Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w Toruniu i samorządami terytorialnymi, które przystąpiły do programu.

 

Cele główny programu:

Zmniejszenie liczby infekcji (zapadalności na zakażenia pneumokokowe) i powikłań po zakażeniu pneumokokowym wśród osób po 65 r.ż. chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli i astmę oskrzelową

Cele szczegółowe programu

- Zmniejszenie liczby hospitalizacji z powodu chorób wywołanych przez pneumokoki,

- poprawa stanu zdrowia osób dorosłych chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli i astmę oskrzelową zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko pneumokokom.

- zmniejszenie częstości zapalenia płuc u osób zaszczepionych w okresie roku,

- zmniejszenie ryzyka zachorowania na IChP u osób szczepionych,

- redukcja nosicielstwa i zmniejszenie zachorowań na infekcje pneumokokowe,

- zwiększenie liczby pacjentów stosujących szczepienia przeciw pneumokokom

- zwiększenie świadomości zdrowotnej wśród pacjentów z grup ryzyka oraz ogółu lokalnej społeczności

- zwiększenie wiedzy personelu medycznego dotyczącej zakażeń pneumokokowych,

- stworzenie między poszczególnymi szczeblami systemu sieci współpracy przy udzielaniu opieki medycznej pacjentom z grup ryzyka.

Adresaci programu, kryteria kwalifikujące:

osoby powyżej 65 r.ż. zameldowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom i znajdują się w grupie ryzyka – osoby leczone z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej.

 

Pacjent zgłaszający się na szczepienie zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentu tożsamości zawierającego miejsce zameldowania oraz zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przynależność do grupy ryzyka.

Czas trwania programu:

19.05.2017r - 31.12.2107r

plakat pneumo dorosly