O Programie 

wzw@wsoz.pl

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci
w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom
w
Województwie Kujawsko-Pomorskim
2017

Program realizowany przez

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy

we współpracy z

Departamentem Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu i samorządami terytorialnymi, które przystąpiły do programu.

 

Cele programu:

Zmniejszenie zapadalności i umieralności na inwazyjne choroby pneumokokowe wśród dzieci.

Zmniejszenie chorobowości populacji ogólnej dzięki podniesieniu odporności populacyjnej.

 

 

Adresaci programu, kryteria kwalifikujące:

Dzieci w wieku od 24 m.ż. do 36 m.ż., zameldowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom.

Uzupełnienie wskazań z dnia 3.10.2017r.

Szczepieniami mogą być objęte dzieci, które w dniu szczepienia ukończyły 24 miesiąc życia oraz wszystkie dzieci z rocznika 2014 (także te, które ukończyły 36 miesiąc życia w okresie między 1 stycznia a 19 maja 2017 r.).

 

Czas trwania programu:

19.05.2017r - 31.12.2017r

plakat pneumo dzieci